FAQs

Permits and building plans

Skal jeg have en byggetilladelse for at opføre en bygning fra Frisomat?

Ja, en byggetilladelse er nødvendig for at opsætte en Frisomat-bygning. Du skal hen til din kommune og ansøge om tilladelsen samt eventuelle lokalplaner og servitutter der kan have indflydelse på hvad du kan tillades at bygge.
Proceduren for ansøgninger om byggetilladelser kan være forskellig fra kommune til kommune. Du vil blive tilsendt alle bygningsplaner (grundplan, tværsnit o.a.) af Frisomat, men du skal selv indsende dem til kommunens forvaltning.
Når den endelige godkendelse er i hus overtager Frisomat projektet og går i gang.

Hvad er kravene til min byggeplads?

Vi rejser din bygning på et fladt og faststampet fundament. For at opnå dette skal du forberede grundarealet. Samtidig er det din opgave at sørge for adgang til byggepladsen for vores teknikere og deres lette lastbil.
Dit fundament: fladt
Området hvor din bygning skal rejses skal være fladt, stabilt og nivelleret. Den tilladte niveauforskel i planet for hele bygningsarealet samt en meters plads hele vejen rundt er under 10 cm.
Din byggeplads: sikker og fri for mudder
Vi vil bygge din nye hal på et tørt og mudderfrit fundament. Byggepladsen skal kunne modstå det tryk der er specificeret i vores testborerapport. Du behøver ikke at asfaltere pladsen eller lave betonfundament., men hvis der er et eksisterende betongulv, kan vi simpelthen rejse bygningen henover det.
Din byggeplads: nem adgang
Vores håndværkere kræver nem adgang til byggepladsen. Hele arealet hvor bygningen skal rejses skal være ryddet – inklusiv et areal på mindst en meter hele vejen rundt. Vi kræver også en frihøjde på to meter til vores lette kranbil.

Quotation request and prices

Hvad koster en bygning fra Frisomat?

Frisomat tilbyder sine standardmodeller til gode priser. Vores specielle konstruktions- og rejsnings-system kræver et minimum af materialer og mandetimer.   Den endelige pris på din stålbygning afhænger af størrelse samt endelige detaljer. Derfor beregner Frisomat altid prisen på hvert projekt individuelt.

Kan jeg leje en bygning fra Frisomat?

Det er intet problem at leje en bygning fra Frisomat. Dette er nyttigt hvis du skal bruge midlertidig opbevaringsplads hos en kunde.
Vil du leje et varelager er der følgende retningslinjer:
Du kan leje en mindre enhed for minimum 6 måneder og en større konstruktion i min. 1 år. Hvis du kun skal bruge enheden i en kortere periode kan det også lade sig gøre. Kontakt os for et tilbud.
Vi tilbyder et udvalg af lejebygninger:
Varelager i stål med rundt tag, 7,6 m bredt og 3,8 m højt
Varelager i stål med rundt tag, 11 m bredt og 5,5 m højt
Varelager i stål med rundt tag, 15 m bredt og 5,5 m højt
Varelager i stål med spidst tag, 15m bredt og 4 m højt
Du betaler en fast sum for transport, rejsning og nedrivning af din enhed. Derudover kommer en månedlig lejebetaling som afhænger af enhedstype.
Har du besluttet at leje en enhed fra Frisomat? Du kan være sikker på at den bliver rejst ligeså hurtigt og sikkert som hvis du havde købt den.

Frisomat industrial buildings

Tilbyder Frisomat en gør-det-selv-pakke?

Frisomat holder sig til det vi er bedst til, nemlig design, produktion og opsætning af stålbygninger. Dette inkluderer isoleret tag- og væg-beklædning. Vi kan dog ikke hjælpe med den fulde pakke – de indendørs indretninger skal du selv stå for.


Vores erfarne håndværkere er din garanti for at bygningen rejses let og sikkert, og derfor tilbyder vi ikke en gør-det-selv-pakke.

Hvad er mulighederne for fundamentet for min bygning?

Dette afhænger af jordtype og komposition på pladsen. Baseret på disse faktorer vælger vi en af følgende fundamentstyper:
Præfabrikerede beton-plinter for industribygninger
Disse plinter er ideelle på en byggeplads hvor vi kan grave ned til underjorden og som er blevet stabiliseret og nivelleret præcist. Med denne type byggeplads graver vi små huller hvori plinterne nedstøbes i beton. Dette giver bygninger med ekstrem lang levetid.
Bolte eller kemiske ankre til industribygninger
Har du allerede et betongulv? Dette kan også lade sig gøre. I disse tilfælde fastgør vi vores konstruktion med selvudvidende bolte eller kemiske ankre i selve betonen. Vi anbefaler at du ikke støber betongulvet før du har involveret Frisomat, så vi kan finde de rette dimensioner. Dette er ikke et krav, men det giver dig sikkerhed for vandtætheden af din bygning.
Ankre til industribygninger
Industribygninger er som oftest meget store. En stor stålbygning kræver godt forankrede fundamenter. Hvis du ikke har et præeksisterende betongulv, sender vi galvaniserede ankre til indstøbning når du laver gulvet. Vores bygningsplan viser deres placering i gulvet.
Industribygninger på betonblokke
Skal din bygning rejses ekstra hurtigt? Skal den være på stedet snart? Måske skal den bruges til forskellige formål eller flyttes til en anden lokalitet senere? Hvis dette er tilfældet vil Frisomat rejse din bygning på betonblokke. Dette er det minimale fundationsarbejde til den mest stabile bygning.

Hvor hurtigt kan min bygning rejses?

Frisomat vil producere og rejse din stålbygning på ingen tid. Vores hemmelighed? Vi arbejder med kold-rullet stål og ordner alt management-arbejde for dig uden underleverandører. Det gør en forskel!
Frisomat har kontrol med hele produktionsgangen, da vi ikke har nogen underleverandører, fra design og udvikling til transport og opsætning. Vores eksperter overser alt: fra de første detaljerede tilbud og planer frem til afleveringsdagen og gennem hele byggefasen. Fordi der ikke er nogen irriterende mellemled går det hele lynhurtigt.
Din nye bygning bliver lavet af kold-rullet og galvaniseret stål. Dette kræver færre produktionsprocesser end andre former for stålkonstruktion og kommer derfor hurtigere frem til dig. Din bygning er også baseret på en af vores ti standardmodeller, hvilket gør design, produktion og opsætning endnu hurtigere.
De fleste af vores bygninger kan rejses på et par uger, ved større projekter op til et par måneder.