Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne på dette websted henvender sig til Frisomats kunder verden over, men er muligvis ikke gældende i visse lande. Frisomat vil gøre en rimelig indsats for at sikre, at indholdet på dette websted er korrekt og opdateret, men påtager sig intet ansvar for nogen krav eller tab, der måtte opstå som følge af, at man stoler på webstedets indhold. Frisomat forbeholder sig retten til at ændre produktspecifikationerne til enhver tid. Hvis du har brug for de faktiske produktspecifikationer i dit land, bedes du kontakte dit Frisomat-datterselskab.

Frisomat kan ikke påtage sig noget ansvar for eventuelle virusser, der forekommer på webstedet, til trods for, at der tages alle mulige foranstaltninger for at undgå dette problem. Frisomat påtager sig ikke noget ansvar for indholdet på eller brug af websteder, som der linkes til fra Frisomat-webstederne.

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelsen af dine personlige oplysninger er vigtig for os. Det betyder, at vi opbevarer dine data sikkert og sørger for, at de er godt beskyttet. Vi giver dig også besked om, hvad vi gør med dine data, når vi bruger dem på en respektfuld måde for bedre at kunne betjene dig.

Vi går ud fra det princip, at alle har kontrol over deres personlige data, og at alle har ret til ikke eller ikke længere at dele dem med os. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger angiver, hvilke personlige oplysninger vi kan indsamle fra dig, hvordan vi bruger disse oplysninger, og hvem vi kan dele dem med. Vi forklarer, hvad vi gør for at beskytte dine personlige oplysninger, på hvilken måde du har indflydelse, og hvilke kontroller der foretages for at sikre efterlevelse af denne erklæring.

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for indsamlingen, håndteringen, brugen og delingen af dine data som foretaget af Frisomat NV. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger skal ses i sammenhæng med vores vilkår for brug og vores cookiepolitik. Vi kan ændre vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger til enhver tid og gøre den nyeste version tilgængelig på vores websted www.frisomat.dk/xxx. Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er blevet revideret og er senest blevet ændret den 29/01/2019.

Frisomat NV
Stokerijstraat 79
2110 Wijnegem
Belgium
BE0418117411
info@frisomat.dk
+32 3 353 33 99

Denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger gælder, når du besøger vores websteder eller har kontakt med vores salgs- og kampagnemedarbejdere. Ved at besøge vores websteder eller kontakte vores salgs- og kampagnemedarbejdere giver du os tilladelse til at indsamle og bruge personlige oplysninger som beskrevet i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Vi indsamler dine data for at kunne udføre vores tjenester, for at forbedre og informere dig om vores aktiviteter og kampagner eller produkter og tjenester, som du har købt. Du giver nogle af disse oplysninger direkte til os – for eksempel via formularer på vores websted, med dit visitkort, med dine ordrer eller i din e-mail-trafik med os, eller vi får adgang til en del af dataene ved at definere, hvordan du håndterer vores produkter og tjenester, eller vi får adgang til en del af dataene via virksomheder i adresselagre, som supplerer dine oplysninger med oplysninger, som de kan give til os, eller vi får adgang til disse oplysninger via cookies på vores websteder.

Vi skelner mellem forskellige typer personlige data. De giver os mulighed for at foreslå og tilbyde vores produkter og tjenester:

• Brugerdata: giver os mulighed for at identificere eller kontakte dig. For eksempel: dit navn, din adresse, dine telefonnumre, din sprogpræference, dit køn, dine e-mailadresser, din deltagelse i vores kampagner, din brug af vores websteder
• Trafikdata: vi har brug for disse tekniske data, for at vores elektroniske kommunikation kan fungere problemfrit, f.eks. din IP-adresse
• Følsomme data: vi behandler ikke følsomme data

Vi behandler personlige data af forskellige grunde, og i den forbindelse behandler vi kun de data, der er nødvendige for at nå vores mål. Med din tilladelse, for så vidt den kræves, indsamler vi personlige data til følgende konkrete formål:
• For at behandle dine forespørgsler om vores produkter og tjenester.
Hvis du besøger vores websteder eller kontakter vores salgs- og kampagnemedarbejdere for at indhente eller anmode om oplysninger om vores produkter og tjenester, eller, for eksempel, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, har vi brug for dine adresseoplysninger. Vi bruger alle de oplysninger, vi modtager om dig, til at give dig de ønskede oplysninger på den måde, du angiver.
• For at kunne tilbyde dig den bedste service.
Vi opbevarer dine data for at forbedre vores kundeservice. Vi har brug for disse oplysninger for at kunne opsætte, vedligeholde og levere support til vores produkter og tjenester på en korrekt måde. På denne måde kan vi også kontakte dig med henblik på det næste skridt i vores samarbejde eller for at bede om feedback på vores tjenester. Hvis der forekommer tekniske problemer eller fejlfunktioner hos os, skal vi være i stand til at give dig besked.
• For at kunne informere dig om vores produkter, tjenester og aktiviteter.
Vi kan bruge dine oplysninger til at informere dig om eksisterende og nye produkter, tjenester, særlige kampagner, workshops, arrangementer, webinarer, kurser, ledige stillinger og andet, til direct marketing eller til at oprette en profil om dig, så vi kan informere dig om ting, som vi tror er interessante for dig. Vi kan gøre dette skriftligt, elektronisk og pr. telefon. Vi bruger også dine data til de nyhedsbreve, du abonnerer på. Du vil kun modtage kommunikation via e-mail, hvis du har givet din udtrykkelige tilladelse til dette, for så vidt dette kræves. Vi kan også analysere din surfing- og læseadfærd og oprette indhold til vores websteder eller nyhedsbreve, som passer til dine behov. Vi gør dette ved at registrere dine besøg med de aktiviteter, som finder sted der. Tænk på at få vist sider eller klikke på links. På denne måde kan vi også nemmere give dig adgang til de oplysninger, du leder efter.

Alle personlige data håndteres af Frisomat NV. Disse data kan videregives inden for de enheder, der tilhører Frisomat N.V. Inden for Frisomat N.V. er dataene kun tilgængelige for personer, der har brug for adgang til dem på grund af deres opgaver.

Vi anvender eksterne databehandlere. Det betyder blandt andet, at vi midlertidigt videregiver data til tredjeparter for visse opgaver, hvis vi ikke selv har midlerne til at varetage dem. Hvis vi gør det, vil vi altid sørge for, at dine data behandles fortroligt og på en sikker måde. Vi registrerer altid dette kontraktligt med databehandlerne. For eksempel vil en databehandler aldrig få lov til at bruge dine data på eget initiativ, og dine data skal slettes, så snart databehandleren har løst sin opgave.

Vi kan videregive dine personlige data til vores eventuelle juridiske efterfølgere og associerede virksomheder som f.eks. datter- og søsterselskaber med de samme formål som anført i denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger. For nogle aspekter af vores produkter og tjenester samarbejder vi med tredjeparter eller ansætter underleverandører. Overførslen af dine data finder kun sted med de samme formål som for Frisomat NV selv. Vi sørger for, at de, præcis lige som os, håndterer dine data sikkert og respektfuldt.

I nogle tilfælde bruger vi anonyme, aggregerede data til kommercielle formål eller til ekstern rapportering. Disse data kan aldrig føres tilbage til en specifik person.

Vi vil på intet tidspunkt sælge eller udleje dine oplysninger til virksomheder eller personer, der ikke er en del af vores virksomhed eller gruppe. Vi anser dine data for fortrolige oplysninger.

Hvis vi i øvrigt leverer personlige data til tredjeparter, vil dette blive gjort med en udtrykkelig kommunikation, hvor tredjeparten informeres om formålet med overførslen og behandlingen. Hvor loven kræver det, beder vi om dit udtrykkelige samtykke. Du har også mulighed for at gøre indsigelse.

Vi beskytter dine personlige data og oplysninger så meget som muligt. Vores medarbejdere er uddannede til at håndtere fortrolige data korrekt. Vi har også specialiserede medarbejder, som er ansvarlige for vores IT-infrastrukturs sikkerhed. Vi anvender specialiserede tjenester, der sørger for vores IT-infrastrukturs sikkerhed. Vi bruger også forskellige tekniske forholdsregler til at beskytte dine personlige data. Hvis der forekommer et brud på datasikkerheden med ugunstige konsekvenser for dine personlige data, vil du blive informeret personligt under de omstændigheder, som loven angiver.

Vores websteder indeholder nogle gange links til tredjepartswebsteder, hvis vilkår ikke falder inden for denne erklæring om beskyttelse af personlige oplysningers virkeområde. Læs omhyggeligt deres politikker vedrørende beskyttelse af dine personlige data.

Du har ret til at få adgang til dine data. Du kan spørge os, om vi behandler personlige data fra dig; med hvilket formål vi behandler dem; hvilke datakategorier vi behandler; hvilke kategorier af tredjeparter, vi deler dine personlige data med; hvad de behandlede datas oprindelse er, og hvilken logik vi bruger til automatisk at behandle bestemte personlige data.

Du kan gøre din ret til adgang gældende ved at skrive til Frisomat N.V., Stokerijstraat 79, 2110 Wijnegem, Belgien, eller via e-mail til info@frisomat.com. Vi har 30 dages dage til at svare på din anmodning. Denne periode starter, når vi har modtaget din anmodning skriftligt og har alle de oplysninger, der kræves for at efterleve din anmodning.

For at du kan gøre din ret til adgang gældende og for at forhindre enhver form for uautoriseret offentliggørelse af dine personlige data, vil vi muligvis bede dig om dokumentation for din identitet. Vi vil ikke bede dig om en kopi af dit identitetskort.

Du har også ret til at få ufuldstændige, forkerte, upassende eller forældede personlige data fjernet eller ændret. Du kan altid kontakte os via e-mail eller pr. brev. Vi vil så justere disse oplysninger som nødvendigt inden for de gældende deadlines. Bemærk venligst, at vi nogle gange ikke længere vil kunne tilbyde visse tjenester afhængigt af din anmodning. Vi kan heller ikke altid slette alle de ønskede data, for eksempel fordi vi er juridisk forpligtede til at beholde data i en bestemt periode. For at holde dine data opdaterede beder vi dig om at give os besked om eventuelle ændringer.

Du har altid ret til at modsætte dig brugen af dine personlige data til direct marketing uden at give nogen grund. Du kan altid kontakte os via e-mail eller pr. brev.

Vi sørger for passende organisatoriske og tekniske forholdsregler for at beskytte personlige data. Vi må ikke opbevare personlige data længere, end hvad der er nødvendigt for at opnå det formål, hvormed vi indsamler dem. Opbevaringsperioden kan derfor variere afhængigt af formålet og kan nogle gange være meget kort. Når de relevante opbevaringsperioder er gået, vil personlige data blive fuldstændig anonymiseret eller slettet.

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger, eller hvis du vil kontakte os for at ændre dine oplysninger, er vi altid klar til at tilbyde et passende svar. Du kan kontakte os via e-mail, pr. brev eller pr. telefon ved hjælp af kontaktoplysningerne nedenfor. På denne måde kan du også sende en klage, som vi behandler hurtigst muligt. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, kan du også kontakte myndighederne og mere specifikt Kommissionen vedrørende beskyttelse af dine personlige oplysninger.

Vores kontaktoplysninger:
Frisomat NV
Stokerijstraat 79
2110 Wijnegem
Belgium
info@frisomat.dk
+32 3 353 33 99

Cookies

Cookies er små datafiler, der placeres på din computer eller mobilenhed, når du besøger et websted. Cookies bruges i vidt omfang af onlinetjenesteudbydere for (for eksempel) at få deres websteder eller tjenester til at fungere eller fungere mere effektivt samt til at levere oplysninger til brug for rapporter. Brugere kan indstille deres browser på en sådan måde, at brugen af cookies blokeres, og de kan til enhver slette disse cookies, hvis de ønsker det.
Cookies indeholder normalt oplysninger om navnet på det websted, som cookien kommer fra, hvor længe cookien vil blive opbevaret og en værdi, der normalt er et tilfældigt genereret unikt tal. Nogle cookies slettes, så snart du lukker din webbrowser (såkaldte sessionscookies), mens andre cookies bevares og hjælper os med at identificere dig som besøgende på vores websted (såkaldte vedvarende cookies).

Vi bruger cookies til forskellige formål på vores websted. Cookies gør det nemmere for dig at bruge vores websted. De gør os bedre i stand til at skræddersy vores websted til dine interesser og dine behov. Vi bruger dem også til at øge hastigheden for dine aktiviteter på webstedet. Via cookies indsamler vi aggregeret statistik på en anonym måde, så vi bedre kan forstå, hvordan vores websted bliver brugt, og hvordan vi kan forbedre vores tjenester.

Vi bruger såkaldte førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies er cookies, der oprettes af webstedet selv, for at du nemmere kan bruge webstedet. Tredjepartscookies oprettes af andre. Tredjepartscookies på vores websted kommer fra Facebook, Google, LinkedIn og YouTube.

Vi bruger Google Analytics-softwaren til bedre at forstå, hvordan du bruger vores websted. Denne software kan oprette en række cookies for at indsamle oplysninger og rapportere anonym statistik om webstedet. Den primære cookie, der bruges af Google Analytics, er cookien _ga.
Desuden bruger vi følgende typer cookies:

– Analytiske cookies og performancecookies, som vi bruger til at analysere webtrafik, se antallet af brugere på vores websted og se, hvordan de besøgende bruger vores websted. Vi bruger følgende cookies til dette formål: _ga; _gat

– Funktionelle cookies husker de valg, du har foretaget på vores websted, så webstedet bliver mere brugervenligt. Vi bruger følgende funktionelle cookies: _stid

– Målrettede cookies viser os de sider, du har besøgt, og de links, du har fulgt, så onlinereklamer kan skræddersys til dine interesser. Vi bruger følgende målrettede cookies: _unam

Du kan blokere eller slette cookies til enhver tid via din webbrowsers indstillinger. Blokering af cookies kan påvirke vores tjeneste og brugen af vores websted. Fjernelsen af cookies kan medføre, at du skal genindtaste dine præferencer, når du besøger vores websted igen på et senere tidspunkt. Se din softwareleverandørs dokumentation for at få flere oplysninger om blokering og sletning af cookies